ANASAYFA
/ HULYA VURAL EVİ
Hulya vural yayla evi avludan gece görünümü
Hulya vural yayla evi avludan gece görünümü
Hulya vural evi lokasyonu

Yer: Karabağlar – Menteşe / MUĞLA

Yıl: 2015-2018

Tür: Özel

Tescil Durumu: Tescilli

Orjinal Kullanım: Konut

Önerilen Kullanım: Konut

 

İşveren: Hülya VURAL

Proje Alanı: 4470 m²

İşin Kapsamı: Mimari Çizim – Restorasyon

 

Proje Ekibi:

Meral OĞUZ BOL – Y.Mimar

Fulya POLAT – Y.Mimar

İsmail Kemal BOL – Elektrik Mühendisi

Çağlar Emre KEÇECİ – Restorasyon Teknikeri

HULYA VURAL EVİ

Grup sivil mimarlık örneği olarak tescillenmiş olan iki katlı ev, Muğla ili, Menteşe İlçesi, Karabağlar mahallesinde yer almaktadır. Karabağlar yaylası, düdenleri, yüzeye yakın yeraltı su kanallarının verdiği serinlik ile irimleri gibi kendine özel doğal ögeleri ile kahveleri ve yurtları ile özgün bir yerleşim dokusu oluşturmuş olan Muğla merkezin hemen yakınındaki eski bir yayla alanıdır.

Toplam 4.470 m²’lik bir parselde yer alan ve yığma tekniğinde taş malzeme ile inşa edilen yapı ana bina olarak kare plan şemalı ve zemin +1 katlıdır. Ana binaya bitişik konumda kısmen yığma taş kâgir ve kısmen briketten duvardan yapılmış yapı kütleleri de mevcuttur. Alt katta, ana bina ve müştemilatlar ile birlikte toplam 7 mekân yer almaktadır. Ana yapı, üst katta da aynı plan şeması üzerine oturmaktadır. Zemin ve tavanı ahşap olan açık sofa mevcuttur.

Doğu cephesi yapıya giriş ve çıkışların sağlandığı tek cephe konumundadır. Ana yapı ile dönemsel eklerin kot farklılıklarını görmek mümkündür. Ana yapı dış cephe yüzeyi sıvalıdır. Fakat zaman içerisinde bu sıvalar dökülmüş ve deformasyonlara uğramıştır. Cephelerde, bölgede karakteristlik özellik gösteren ve kibar bir şekilde (üçgen alın oluşturmadan) aynı kotta biten gumili saçak ve ahşap saçak birlikteliği görülmektedir. Yapının çatısı ahşap mahyalı olup çatı örtüsü alaturka kiremit kaplıdır. Saçakları ise yöreye has görülen gumili saçak ve ahşap saçak şeklindedir. Bacaları bu yöreye özgün olan muğla bacası formundadır. 

Onarım önerisinde ana binaya bitişik konumdaki tek katlı yapı ve bahçe helası da dahil olmak üzere yapı kontürü tümüyle korunmuştur. Yapının yeni sahiplerinin aile şemasına ve yaşam biçimi kurgusuna göre tüm mekânların günümüz koşullarında yaşanabilir hale gelmesine böylece koruma kullanma dengesinin kurularak yapının geleceğe güvenle ve uzun soluklu olarak aktarılması amaçlanmıştır. Yapıya bitişik tek katlı kısım Karabağlar geleneksel yaşantısının özgün uzantılarıdır. Özellikle 2 katlı ana binada olmak üzere yapılan tüm önerilerde işlevini yitirmiş olan mimari elemanlar değiştirilirken koruma ilkelerine aykırı olmayan ufak müdahalelerde bulunulmuş, günümüz koşullarında kullanıma elverişli hale getirilirken, özgün cephe ve plan şemasına minimum müdahale ilkesi gözetilmiştir.

ZK-01 mekânına yatak odası kullanımı düşünülerek köşe banyo (ZK-03) önerilmiştir. Zeminlerde doğal taş kullanılmıştır. Kapı ve pencereler 1. Sınıf çıralı çam ağacından ahşap malzeme ile imal edilmiştir. Rölövede ZK-02 ve ZK-03 olarak adlandırılmış odaların arasındaki ocak daha rahat kullanım sağlanması için kaldırılmıştır. Tüm zemin kat tabanları aynı kota getirilmiştir. ZK-02 mekânının güney duvarı boyunca uzanan yarı açık mutfak önerilmiştir. Mutfak mekânının batısında kiler amaçlı bir mekân önerilmiştir. ZK-04 mekânı hamam ve WC işlevi görecek şekilde önerilmiştir. ZK-02 ile ZK05 mekânları arasındaki geçiş korunmuştur. ZK-05 mekânı yatak odası olarak tasarlandığı için banyo/WC mekânı (ZK-07) tasarlanmıştır. ZK-06 mekânı briket duvarlar yerine arka duvarda taş duvar diğer kenarlarda düşey delikli blok tuğladan duvar örülmüştür. Doğu cephesine diğer bölümlerle uyumlu işlevsel kapı ve iki pencere önerilmiştir. ZK-08 mekânı korunarak yine dış WC olarak işlevini sürdürmesi önerilmiştir.

Ana yapı, üst katta zemin kat büyüklüğünde bir oda ve açık sofadan oluşmaktadır. 1K-01 mekânının güney kenarında sonradan yapıldığı anlaşılan duvar yıkılarak, yerine özgün ahşap korkuluk kullanılmıştır. Üst kata çıkan betonarme merdiven yıkılarak, yerine bu tür yapılarda benzer örneklerine rastlanan türden ahşap merdiven imal edilmiştir. 1K02 mekânı yatak odası olarak düşünülmüş olup, küçük bir köşe banyo işlevsel olarak önerilmiştir.

Hulya vural evi lokasyonu

Yer: Karabağlar – Menteşe / MUĞLA

Yıl: 2015-2018

Tür: Özel

Tescil Durumu: Tescilli

Orjinal Kullanım: Konut

Önerilen Kullanım: Konut

 

İşveren: Hülya VURAL

Proje Alanı: 4470 m²

İşin Kapsamı: Mimari Çizim – Restorasyon

 

Proje Ekibi:

Meral OĞUZ BOL – Y.Mimar

Fulya POLAT – Y.Mimar

İsmail Kemal BOL – Elektrik Mühendisi

Çağlar Emre KEÇECİ – Restorasyon Teknikeri

ÖNCESİ

hulya vural evi önceki hali ön cephe iki katlı eski yapı

Ana Yapı

Fotoğrafta sıvalı olan doğu cephesini gördüğümüz ana yapı 2 katlıdır. Dış merdivenle üst kattaki açık sofaya çıkılmaktadır. Üst kattaki odaya giriş bu sofadan sağlanmaktadır.

hulya vural evi eski hali açık sofalı dıştan merdivenli iki katlı eski yapı
hulya vural evi eski hali hasar görmüş sofa çatısı

Ahşap Saçak

Geleneksel mimari örneği olan açık sofa, üzerini kapatan ahşap dikmelerle taşınan ahşap saçak hasar görmüş ve malzeme kayıpları olmuştur.

hulya vural evi eski hali arka cephesi iki katlı ana yapı ve tek katlı ek yapılar

Batı Cephesi

Yapının arka cephesi olmasından dolayı bu cephedeki duvarlar sıvasızdır. Yöreye özgü geleneksel muğla bacaları ve gumili saçaklar görülmektedir. Yapının çatısı ahşap mahyalı olup çatı örtüsü alaturka kiremit kaplıdır.

hulya vural evi eski hali tek katlı evin açık çatısı içten görünüm
hulya vural evi eski hali özgün ocak ve nişler
hulya vural evi eski hali sonradan yapılmış betonarme dış merdiven

Betonarme Merdiven

Üst kat açık sofaya çıkan betonarme merdiven özgün değildir. Restorasyon projesinde yerine ahşap merdiven önerilmiştir.

YAPIM SÜRECİ

hulya vural evi yapım süreci çatı, sıva, açık sofanın kaldırılması

Ana Yapı Cephe Soyma

Özgün olmayan betonarme merdiven, hasar görmüş olan açık sofa ve ahşap saçaklı çatı sökülmüştür. Hala sağlam olan ana binadaki muğla bacası, olduğu haliyle korunmuştur.

hulya vural evi yapım süreci yeni çatı açık sofa imalatı

Sofa

Hasar görmüş olan dikmeler, ahşap saçaklı çatı ve sofa geleneksel mimari ve özgün haline uygun olarak yeniden yapılmıştır. Betonerme olan merdiven yerine ahşap merdiven inşaa edilmiştir. Çatıda ahşap saçak teneke tura ile uzatılarak ahşap elemanların yağmur ve güneş gibi etkenlerden korunması sağlanmıştır.

hulya vural evi yapım süreci açık sofa ahşap dikmesi birleşim detayı
hulya vural evi yapım süreci tek katlı evin sıvanması
hulya vural evi yapım süreci tek katlı evin çatı iskeleti

Yaşam Alanı

Rölöve çiziminde Zk-02 ve Zk-03 olarak adlandırılmış mekanlar birleştirilerek, ana yaşam alanı olacak tek bir mekan oluşturulmuştur. Duvar yüzeylerindeki hasar görmüş sıvalar kazılarak, kireç bazlı horosan harcı ile sıvanmıştır. Yapının tüm çatı elemanları kötü durumda olduğu için sökülmüştür. Sağlam kalabilmiş olan muğla bacaları ise aynen korunmuştur.

hulya vural evi yapım süreci beyaz boyalı taş duvarlı açık ahşap çatılı ve ocaklı salon
hulya vural evi yapım süreci çatı penceresi yalıtım ve kiremit birleşimi

Çatı Penceresi

İnce uzun bir forma sahip olan ve sadece tek cephesinde penceresi bulunan ana yaşam alanın daha iyi bir şekilde aydınlanabilmesi için çatı penceresi kullanılmıştır.

SONRASI

hulya vural evi son hali avludan iki katlı evin açık sofası

Sofa

Ahşap korkuluklarla çevrelenen sofa, bölge geleneksel mimarisine uygun bir şekilde süslenmiş ahşap dikmelerle taşınmaktadır. Bu dikmeler aynı zamanda ahşap elemanların yağmur ve güneşten korunması amacı ile taneke tura ile uzatılmış ahşap saçaklı çatıyı da taşımaktadır.

hulya vural evi son hali ahşap çatı ve teneke tura
hulya vural evi son hali salon taş duvar, ocak ve ahşap çatı

Yaşam Alanı

Mekanın odak noktası olan ocak yerine kazanlı şömine kurularak ocağın günümüzde de aktif ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.

hulya vural evi son hali yatak odası

* Çizimleri daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü incelemek için, resme tıklayabilir ve sağ üstteki menüden yaklaşabilirsiniz.

Rölöve

Restitüsyon

Restorasyon

* Çizimleri daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü incelemek için, resme tıklayabilir ve sağ üstteki menüden yaklaşabilirsiniz.