ANASAYFA
/ ONUR KABADAYI EVİ

Yer: Kayaköy – Fethiye / MUĞLA

Yıl: 2015 – 2018 

Tür: Özel

Tescil Durumu: Tescilli

Orjinal Kullanım: Konut

Önerilen Kullanım: Konut-Konaklama

 

İşveren: Kayıhan KABADAYI

Proje Alanı: 976 m²

İşin Kapsamı: Mimari Çizim – Restorasyon

 

Proje Ekibi:

Meral OĞUZ BOL – Y.Mimar

Fulya POLAT – Y.Mimar

İsmail Kemal BOL – Elektrik Mühendisi

Çağlar Emre KEÇECİ – Restorasyon Teknikeri

ONUR KABADAYI EVİ

Kayaköy, Muğla’nın Fethiye İlçesine bağlı tanınmış, yamaçlara dayalı ve nispeten yakın tarihli bir Rum yerleşkesidir. Karaköy’de mimarisinin eşsiz örnekleri 1957 Fethiye depremi ve terk edilmişlik nedenleri ile harabeye dönmüş olsa da günümüzde bölge bir açık hava müzesi niteliğinde, ziyaretçilere mimari ve yaşam kültürü hakkında bilgi vermektedir.

Kayaköy, birbirinden çok farklı iki yerleşim alanından oluşmaktadır. Bunların birincisi; turizmde de önemli yeri olan, 19. yüzyıl başında kurulmuş, yamaçlara dayalı ve nispeten yakın tarihli bir yerleşim olmakla birlikte, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, tamamı Rum, 3000 nüfuslu bir kasaba boyutuna ulaşmış, eski adları Levissi veya Karmylassos şeklinde geçen köydür. 1957 Fethiye Depremi ile evler harabeye dönüşmüş olsa da, Açıkhava müzesi niteliği ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. Kayaköy’de gezilip görülecek yerler arasında büyük ve küçük kilise ile on dokuz adet aile şapeli bulunmaktadır. Küçük kilise yolundan yalnızca deniz veya yürüyerek ulaşımın mümkün olduğu Soğuk Su koyuna yaklaşık kırk dakikada gidilebilir. İkinci yerleşim, 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ile Kayaköy’de iskân edilen Batı Trakya Türklerinin buradaki altyapıya ayak uyduramamaları nedeniyle, bu göçmenlerce ovada kurulmuş daha büyük boyutlu kısımdır. Karaköy’e ulaşım karayolundan sağlanmakta olup, bölgenin akdeniz iklimine sahip oluşu, kışın bile denize girme imkânı sağlarken, etrafını çepeçevre saran sık ve yüksek dağlar ile çam ormanları, dünyada ender görülen Günlük (Liquidamber Orientalis) ağaçları ve geniş yapraklı çınar ağaçları ve yöreye has kara incir ağaçları Fethiye’nin ve Kayaköy ‘ün yeşil dokusunu oluşturur.

Proje konusu yapı; yığma tekniğinde taş malzeme ile inşa edilmiş, dikdörtgen plan şemalı ve iki katlıdır. Bununla birlikte ana yapının doğu bölümünde ek olarak tek odalı müştemilat da mevcuttur. Tescilli yapıya ait kadastral sınırları içerisinde yapıya ait fırın, wc, müştemilat ve odunları depolamak amaçlı yapıldığını düşünülen bir depo bulunmaktadır.

Ana binanın çatısı toprak çatı olarak mevcut iken zaman içerisinde çatının büyük bir kısmı yıkılmıştır. Ana yapıya ek olarak yapılan müştemilatın ise çatı örtüsü Marsilya kiremit çatı şeklindedir. Mekanların birçoğunda Kayaköy mimarisine özgü köşe ocaklar bulunmaktadır.

Sahipleri yapının restorasyonu ile köye gelebildikleri zamanlarda aile evi ikametgâhı olarak kullanmak, gelemedikleri zamanda da kiraya vererek artı değer oluşturmak istemişlerdir.

Restorasyon projesinde, güneyde yer alan bahçe duvarının, mevcut tuvalet ve müştemilat arasında kalan bir kısmı kaldırılarak harım kısmı le evin önü kısmının bütünleştirilmesi önerilmiş olup, orta alana 3.5 metre eninde, 5.25 metre boyunda bir havuz önerilmiştir. Parselinde güneyinde, bahçe duvarı üzerinde yer alan mevcut tuvalet duş olarak işlevlendirilmiştir. Parselin kuzeybatısında yer alan fırın ve depo eksik kısımları özgün yapısına uygun olarak korunmuştur.

Yer: Kayaköy – Fethiye / MUĞLA

Yıl: 2015 – 2018 

Tür: Özel

Tescil Durumu: Tescilli

Orjinal Kullanım: Konut

Önerilen Kullanım: Konut-Konaklama

 

İşveren: Kayıhan KABADAYI

Proje Alanı: 976 m²

İşin Kapsamı: Mimari Çizim – Restorasyon

 

Proje Ekibi:

Meral OĞUZ BOL – Y.Mimar

Fulya POLAT – Y.Mimar

İsmail Kemal BOL – Elektrik Mühendisi

Çağlar Emre KEÇECİ – Restorasyon Teknikeri

ÖNCESİ

Ana Bina Güney Cephesi

2 katlı ana yapı haricinde birisi yapı ile bitişik 2 adet müştemilat ve ayrıca fırın, wc ve depo yapıları bulunmaktadır.

Ana Bina Doğu Cephesi

Yapı, yığma tekniğinde taş malzeme ile inşa edilmiş, dikdörtgen plan şemalı ve iki katlıdır.

Yapıya Bitisik Müstemilat

Mekanın tavanı ahşap, zemini şap ve duvarları yöreye has sıva ile sıvalıdır. Kuzey duvarında, Kayaköy mimarisine özgü bir köşe ocak da bulunmaktadır.

Müştemilat

Yığma tekniğinde taş malzeme ile inşa edilen müştemilat dikdörtgen plan şemalı ve tek katlıdır. Müştemilatın girişi güney cephesinden gerçekleşmektedir. Tavanı tamamen yok olmuş durumdadır. Müştemilata ait bir ocak bulunmaktadır. Fakat bu ocak zaman içerisinde tamamen yıkılmıştır.

YAPIM SÜRECİ

Duvarlar

Hasar görmüş ve statiği bozulmuş olan duvarlar gerekli yere kadar sökülerek yeniden örülmüştür. Ahşap elemanlar yenilenmiştir.

Derzli Yüzeyler

Tüm cephe duvarları özgün doku benzeri derzli yüzey olarak bırakılmıştır.

Müştemilat

Duvarların bazı bölümler altındaki taş dokusunun sergilenbilmesi amacı ile sıvasız bırakılmıştır.

SONRASI

Ana Yapı ve Bitişik Müştemilat

Yapının sahipleri köye gelebildikleri zamanlarda aile evi ikametgâhı olarak, gelemedikleri zamanda da kiraya vererek artı değer oluşturmaktadırlar.Ana yapının doğu girişi ve müştemilat girişine taş sutün ile taşınan bir pergole tasarlanmıştır.

Ortak havuz

Tüm mekanlardan kolayca ulaşılabilecek, arazi girişlerine eşit uzaklıkta olması ile prestijli bir giriş deneyimi sunacak şekilde tasarlanmıştır

Ortak havuz

Tüm mekanlardan kolayca ulaşılabilecek, arazi girişlerine eşit uzaklıkta olması ile prestijli bir giriş deneyimi sunacak şekilde tasarlanmıştır

* Çizimleri daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü incelemek için, resme tıklayabilir ve sağ üstteki menüden yaklaşabilirsiniz.

Rölöve

Restitüsyon

Restorasyon

* Çizimleri daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü incelemek için, resme tıklayabilir ve sağ üstteki menüden yaklaşabilirsiniz.