ANASAYFA
/ TAYFUN KILIC (KORSAN SALİH) EVİ
Korsan Salih taş kule ev ve avlu duvarları
Korsan Salih taş kule ev ve avlu duvarları
Korsan salih evi lokasyonu

Yer: Bodrum / MUĞLA

Yıl: 2014 – 2015 

Tür: Özel

Tescil Durumu: Tescilli

Orjinal Kullanım: Konut

Önerilen Kullanım: İşletme

 

İşveren: Mehmet ULUTAŞ

Proje Alanı: 1014 m²

İşin Kapsamı: Mimari Çizim – Restorasyon

 

Proje Ekibi:

Meral OĞUZ BOL – Y.Mimar

Murat Erdal DERE – Y.Mimar

Fulya POLAT – Y.Mimar

İsmail Kemal BOL – Elektrik Mühendisi

Mustafa Özgür KESKEN – Restorasyon Teknikeri

Çağlar Emre KEÇECİ – Restorasyon Teknikeri

(KORSAN SALİH)

TAYFUN KILIÇ EVİ

Oldukça değerli bir geleneksel sivil mimarlık örneği olması dolayısı ile II. Grup sivil mimarlık örneği olarak tescillenmiş olan yapı, Muğla ili, Bodrum İlçesinde oldukça merkezi bir konumda yer almaktadır. Yapı bölgeye has sivil mimarlık özellik gösteren aşağıdan yukarı sivrilen kule tipli ev şeklindedir. Kule evler Bodrum’da yerleşimin kale sınırları dışına taşması sonrasında yapılan ilk yapılardır. Bu yapıların zemin kotunda yer alan bodrum katlarında ahır yer almaktadır. Asıl ev kısmı yarım katlardan oluşmaktadır. Bu yapıların ana girişleri üst kotta yer alan zemin katından dış merdivenle çıkılan köprü ile sağlanmıştır.

Uzun zamandan beri kullanılmayan ve boş duran yapı, kısmen deforme olmuş ve fiziksel nedenlerle bazı hasarlar almış durumdadır. Zaman içinde birtakım değişiklikler ve ekler yapılmasına rağmen özgün niteliklerinin önemli bir kısmı muhafaza edilmiş durumdadır. Mimari ve sanatsal bakımdan oldukça önemli olan bu yapı grubu ayrıca yapıldığı ve kullanıldığı yıllar açısından bizlere döneminin mimari, estetik ve yaşamsal yaklaşımlarını de aktardığı için kültürel bir belge olarak da çok değerlidir.

Üç katlı yapının, tek hacimden oluşan bir bodrum katı ve batı cephesine dönem eki olarak sonradan yapılan bir bölüm yer almaktadır. Dikdörtgen biçimli plan tipindeki yapıya, sonraki dönemlerde, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda birtakım ekler yapılmıştır. Yapının bodrum kat giriş kısmının sonradan yapıldığı, daha önce bodrum kata girişin ana yapıdan olduğu görülmektedir. Bahçe içinde, düz bir arazide yer alan yapıya ait bir adet havuz, kuyu ve kuyuya ait eklenti bir müştemilat yer almaktadır.

Benzer dönem yakın çevre geleneksel konut yapıları göz önünde bulundurulduğunda; bu yapılar genellikle kule tipli olup bodrum kat + zemin kat + birinci kat şeklindedir. Kule tipli evlerin bulunduğu parsel içerisinde su ihtiyaçlarını karşılamak için yapıya ait bir kuyu bulunmaktadır. Kuyunun hemen yanında ise bir havuz yer almaktadır.

Tescilli binanın çatısı toprak dam sisteminde olup sonradan çimento içerikli bir şap ile yalıtım amaçlı müdahale olmuş olduğu gözlemlenmiştir. Çatının bir kısmı zaman içerisinde çökmüştür. Bu nedenle de yapıda hızlı bir deformasyon süreci başlamıştır. Rölövede 380 kotu planı olarak verilen son yüzeyden çatıya çıkış, yapının doğu cephesine takılmış gibi görünen bir taş niş içinden sağlanmıştır. Bu çıkış duvara dayalı olarak bırakılmış bir ahşap dayama merdiven ile sağlanmıştır. Akdeniz iklimi gösteren tüm sıcak iklimlerde benzer çatı kullanımları ve çatıya çıkış formları gözlenebilmektedir.

Ana yapı mevcutta, bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşmaktadır. Ancak ana yapı özgün halinde bodrum kat, zemin kat, birinci kat ve birinci katın üzerinde bir asma kat mevcuttur. Yapının restorasyon projesi de yapının özgün haline uygun olacak şekilde çizilmiştir.

Yapının yeni işlevine uygun olarak bodrum katı mutfak olarak düzenlenmiştir. Zemin, 1. Kat ve asma kat yeni işlevine uygun olarak tefriş edilmiştir. Asma kattan çatıya olan çıkış mevcut haline uygun olarak onarılmıştır.

Bodrum’daki kule tipi ev mimarisinin güzel bir örneği olan yapı, restorasyon uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte, şehir merkezinde bir heykel gibi varlığını sürdürmektedir. Yapıyla benzer şekilde, kesme blok taşlarla inşa edilen havuz ve kuyu, geçmişte olduğu gibi bugün de yağmur suyu hasadının önemli bir parçası olmuştur.

Korsan salih evi lokasyonu

Yer: Bodrum / MUĞLA

Yıl: 2014 – 2015 

Tür: Özel

Tescil Durumu: Tescilli

Orjinal Kullanım: Konut

Önerilen Kullanım: İşletme

 

İşveren: Mehmet ULUTAŞ

Proje Alanı: 1014 m²

İşin Kapsamı: Mimari Çizim – Restorasyon

 

Proje Ekibi:

Meral OĞUZ BOL – Y.Mimar

Murat Erdal DERE – Y.Mimar

Fulya POLAT – Y.Mimar

İsmail Kemal BOL – Elektrik Mühendisi

Mustafa Özgür KESKEN – Restorasyon Teknikeri

Çağlar Emre KEÇECİ – Restorasyon Teknikeri

ÖNCESİ

Korsan salih evi eski hali eski bodrum taş kule evi

Ana ve Ek Yapı

Yapı bölgeye has sivil mimarlık özellik gösteren aşağıdan yukarı sivrilen kule tipli ev şeklindedir. Kule evler Bodrum’da yerleşimin kale sınırları dışına taşması sonrasında yapılan ilk yapılardır. Fotografta yapının güney ve batı cepheleri görülmektedir.

Korsan salih evi eski hali eski bodrum taş kule evi

Kule Ev

Fotografta yapının kuzey ve doğu cephesi görülmektedir. Yapının doğu cephesinden taşacak şekilde inşaa edilmiş olan yapılar tuvalet ve çatıya çıkış nişidir.

korsan salih evi eski hali kullanılamaz durumdaki zemin kat ve özgün taş ocak

Zemin Kat

Bu yapıların zemin kotunda yer alan bodrum katlarında ahır yer almaktadır. Asıl ev kısmı yarım katlardan oluşmaktadır. Bu yapıların ana girişleri üst kotta yer alan zemin katından dış merdivenle çıkılan köprü ile sağlanmıştır.

korsan salih evi eski hali çatısı açılmış, döşemeleri yıkılmış, harabe durumundaki iç mekan bodrum

Ana Yapı

Uzun zamandan beri kullanılmayan ve boş duran yapı, kısmen deforme olmuş ve fiziksel nedenlerle bazı hasarlar almış durumdadır. Zaman içinde birtakım değişiklikler ve ekler yapılmasına rağmen özgün niteliklerinin önemli bir kısmı muhafaza edilmiş durumdadır.

korsan salih eski hali, kullanılamaz durumdaki asma kat
korsan salih evi eski hali açılmış çatıya çıkan özgün duvar içi çatı merdiveni

YAPIM SÜRECİ

korsan salih evi yapım süreci ana bina sıvalarının sökümü ve ek yapı tuğla duvar örümü
korsan salih evi yapım süreci ek yapının sıvanmış hali

Cepheler

Ana yapının taş duvarları mevcut halleri ile temizlenerek korunmuştur. Ek yapının ise hasar görmüş sıvalı yüzeyleri ve betonarme teras çatısı yenilenmiştir.

korsan salih evi yapım süreci zemin kat döşemelerinin döşenmesi ve özgün taş ocak

Zemin Kat

Kullanılamayacak durumda olan mevcut ahşap kirişler ve döşeme yenilenmiştir. Duvarlada taşlar arasındaki derzler onarılmıştır. Ocak mevcut hali ile korunmuştur.

korsan salih evi yapım süreci sıvalı ve beyaz boyalı iç mekan bacadaki özgün taşların açıkta bırakılması
korsan salih evi yapım süreci asma katlardan beyaz boyalı iç mekan yenilenmiş ve açık griye boyanmış mertekler
korsan salih evi yapım süreci asma kat ve çatıya çıkan özgün merdiven nişinin onarımı

Çatıya Çıkan Taş Niş

Asma kattan çatıya çıkış, yapının doğu cephesine takılmış gibi görünen bir taş niş içinden sağlanmıştır. Bu çıkış duvara dayalı olarak bırakılmış bir ahşap dayama merdiven ile sağlanmıştır. Akdeniz iklimi gösteren tüm sıcak iklimlerde benzer çatı kullanımları ve çatıya çıkış formları gözlenebilmektedir.

SONRASI

korsan salih evi son hali çakıl taşı serilmiş taş duvarlı avludan beyaz boyalı ek yapı ve ahşap pergola örtülü çatı terası

Ana Yapı ve Bitişik Müştemilat

Yapının sahipleri köye gelebildikleri zamanlarda aile evi ikametgâhı olarak, gelemedikleri zamanda da kiraya vererek artı değer oluşturmaktadırlar.Ana yapının doğu girişi ve müştemilat girişine taş sutün ile taşınan bir pergole tasarlanmıştır.

korsan salih evi son hali rabıtalı gri boyanmış mertekli beyaz duvarlı zemin kat ve özgün taş ocak

Zemin Kat

Duvar yüzeyinde taşma yapan taşlar ve ocak mevcut halleri ile korunmuş ve ayrıca çevre yüzeylerinin sıvanması ve beyaz boyanması ile mekan zenginliğini arttıran öğeler haline gelmişlerdir.

korsan salih evi son hali beyaz boyalı ve ahşap süslemeli yerden pencereli üst kat
korsan salih evi son hali ahşap merdiven ve korkuluklı asma katlar

Asma Kat

1. kattan yapının özgün halinde mevcut olan ve buna göre restore edilen asma kat görülmektedir.

korsan salih evi son hali çatıya çıkan duvar nişi

* Çizimleri daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü incelemek için, resme tıklayabilir ve sağ üstteki menüden yaklaşabilirsiniz.

Rölöve

Restitüsyon

Restorasyon

* Çizimleri daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü incelemek için, resme tıklayabilir ve sağ üstteki menüden yaklaşabilirsiniz.