Aslı Candan

Aslı Candan

1985 yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

Bölümünden mezun oldu. ODTÜ’de Kültürel Mirası Koruma Yüksek Lisans Programı’nı “Dünya Miras

Alanlarında Değişimin Değerlendirilmesi: ‘Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Örneği’”

başlıklı tez çalışması ile tamamladı. İstanbul ve Ankara’da Kültürel Mirasın Korunması konusunda

uzman mimarlık ofislerinde, büyük oranda Anıtsal Yapılar ve Sivil Mimarlık Örneği Yapıların rölöve,

restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasında proje sorumlusu olarak, restorasyon

uygulamalarında ise şantiye şefi olarak görevler üstlendi. Büyük bir sevgi ve bağlılık duyduğu bu

meslek ile ilgili çalışma ve araştırmalara Asar Mimarlık bünyesinde devam etmektedir.