Hakkımızda

Yola çıkışımızı belirleyen ve halk dilinde ASAR: Eski yerler- eski yerleşmeler anlamı taşıyan firma ismimiz Anı-Sanat-Araştırma-Restorasyon kelimelerinin baş harflerini içermesi ile üstlenmiş olduğumuz önemli misyonu temsil eder.

Anı değeri, sanat değeri ve dahi hikayesi olanı tüm kültür varlıklarını araştırmacı zihniyetle geleceğe aktarmak.

2001 yılından bu yana…

İsmiyle vücut bulan ASAR MİMARLIK İŞLİĞİ, edindiği deneyimleri bilimsel tekniklerle buluşturarak gerek tekil yapı gerekse kent ölçeğinde kültürel mirasın günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde korunması ve geleceğe aktarılmasını amaçlar.

Bu eksende Sanat Tarihi alanında adı geçen yapı türlerinden; işlevini kısmen yitiren veya farklı işlevlerle kullanılan çeşme, köprü, okul, kaplıca, han, hamam, kervansaray, kilise, cami, türbe, tarihi mezarlık, kale, deniz feneri gibi anıtsal yapılar ile sivil mimarlık örneği konutların bugün yeniden yaşamla buluşturulması kapsamında koruma projeleri, mimari tasarım ve gerekli hukuki süreçleri kapsayan danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini birlikte vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

Asar Mimarlık İşliğinde sivil mimarlık örneği konutların koruma projeleri hazırlanırken ve yeni konut yapıları tasarlanırken, yalnızca içinde yaşanan yapıların ayakta kalabileceği söylemi benimsenmiş ve kullanıcıların “yaş alacakları” yapılar tasarlamak ilke edinilmiştir. “Yaş Alınacak Ev” aynı zamanda kullanıcıların tek evli yerleşik düzene geçtiklerindeki nihayi evleri anlamını taşıyacağından geriatrik (ileri yaş sağlığı) anlamda da kullanıcıların sosyal ve fonksiyonel yaşamlarına, yaşam kalitelerine katkı sunacak önlemlerin alınması ve yapıların, yaş almış bireyler tarafından da bakımı ve sürdürülebilirliğinin kolayca sağlanabilmesine yönelik tasarım ve malzeme seçimleri de önemsenmektedir.

Başta Muğla olmak üzere tüm Anadolu’yu kapsayan çalışmalarıyla; koruma alanı yanı sıra farklı disiplinlerdeki uzmanlardan oluşan deneyimli ekip ve çözüm ortakları ile gerek kamusal nitelikli yapılar ve gerekse de özel mülkiyetteki kamusal kullanımlı yapılar söz konusu olduğunda çağdaş mimarlık alanında da tüm süreci kapsayan proje ve müşavirlik hizmetleri üstelenerek önemli projeler üretmeye devam etmektedir.

 

EKİBİMİZ

Meral OĞUZ / Y. Mimar / Şirket Ortağı / Genel Müdür

İsmail Kemal BOL / Elektirik Elektrik Mühendisi / Şirket Ortağı

Aslı Candan AYDIN / Y. Mimar / Restorasyon Uzmanı / Proje Müdürü

R. Barış ÖNAL / Mimar

Çağlar Emre KEÇECİ / Restorasyon Teknikeri / Ekonomist

Ümit ELGİN / İç Mimar

Neslihan ALBAYRAK / Müze Uzmanı / Grafik Tasarımcı

……………….

Orhan ARAR / İnşaat Mühendisi Danışman

Murat AYKIN / İnşaat Mühendisi Danışman

Nalan ALPTEKİN / Şehir Plancı Danışman

Nedim TAŞDEMİR / Hukuk Müşaviri Danışman

Emre AYKIN / Hukuk Müşaviri

Erkin AYKIN / Medya Sorumlusu

Füsun AKDEMİR / Mali Müşavir