ASAR MİMARLIK

Anı değeri, sanat değeri ve dahi hikayesi olanı, kültür varlıklarını
araştırmacı zihniyetle geleceğe aktarmak...

Yola çıkışımızı belirleyen ve halk dilinde ASAR: Eski yerler- eski yerleşmeler anlamı taşıyan firma ismimiz Anı-Sanat-Araştırma-Restorasyon kelimelerinin baş harflerini içermesi ile üstlenmiş olduğumuz önemli misyonu temsil eder.

2001 yılından bu yana…
İsmiyle vücut bulan ASAR MIMARLIK İŞLİĞİ, edindiği deneyimleri bilimsel tekniklerle buluşturarak gerek tekil yapı gerekse kent ölçeğinde kültürel mirasın günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde korunması ve geleceğe aktarılmasını amaçlar.
Bu eksende Sanat Tarihi alanında adı geçen yapı türlerinden; işlevini kısmen yitiren veya farklı işlevlerle kullanılan çeşme, köprü, okul, kaplıca, han, hamam, kervansaray, kilise, cami, türbe, tarihi mezarlık, kale, deniz feneri gibi anıtsal yapılar ile sivil mimarlık örneği konutların bugün yeniden yaşamla buluşturulması kapsamında koruma projeleri, mimari tasarım ve gerekli hukuki süreçleri kapsayan danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini birlikte vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

Asar Mimarlık İşliğinde sivil mimarlık örneği konutların koruma projeleri hazırlanırken ve yeni konut yapıları tasarlanırken, yalnızca içinde yaşanan yapıların ayakta kalabileceği söylemi benimsenmiş ve kullanıcıların “yaş alacakları” yapılar tasarlamak ilke edinilmiştir. “Yaş Alınacak Ev” aynı zamanda kullanıcıların tek evli yerleşik düzene geçtiklerindeki nihayi evleri anlamını taşıyacağından geriatrik (ileri yaş sağlığı) anlamda da kullanıcıların sosyal ve fonksiyonel yaşamlarına, yaşam kalitelerine katkı sunacak önlemlerin alınması ve yapıların, yaş almış bireyler tarafından da bakımı ve sürdürülebilirliğinin kolayca sağlanabilmesine yönelik tasarım ve malzeme seçimleri de önemsenmektedir.

Başta Muğla olmak üzere tüm Anadolu’yu kapsayan çalışmalarıyla; koruma alanı yanı sıra farklı disiplinlerdeki uzmanlardan oluşan deneyimli ekip ve çözüm ortakları ile gerek kamusal nitelikli yapılar ve gerekse de özel mülkiyetteki kamusal kullanımlı yapılar söz konusu olduğunda çağdaş mimarlık alanında da tüm süreci kapsayan proje ve müşavirlik hizmetleri üstelenerek önemli projeler üretmeye devam etmektedir.

Yola çıkışımızı belirleyen ve halk dilinde ASAR: Eski yerler- eski yerleşmeler anlamı taşıyan firma ismimiz Anı-Sanat-Araştırma-Restorasyon kelimelerinin baş harflerini içermesi ile üstlenmiş olduğumuz önemli misyonu temsil eder.

2001 yılından bu yana…
İsmiyle vücut bulan ASAR MIMARLIK İŞLİĞİ, edindiği deneyimleri bilimsel tekniklerle buluşturarak gerek tekil yapı gerekse kent ölçeğinde kültürel mirasın günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde korunması ve geleceğe aktarılmasını amaçlar.
Bu eksende Sanat Tarihi alanında adı geçen yapı türlerinden; işlevini kısmen yitiren veya farklı işlevlerle kullanılan çeşme, köprü, okul, kaplıca, han, hamam, kervansaray, kilise, cami, türbe, tarihi mezarlık, kale, deniz feneri gibi anıtsal yapılar ile sivil mimarlık örneği konutların bugün yeniden yaşamla buluşturulması kapsamında koruma projeleri, mimari tasarım ve gerekli hukuki süreçleri kapsayan danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini birlikte vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

HİZMETLERİMİZ

MİMARİ TASARIM

RESTORASYON

İÇ MİMARLIK

DANIŞMANLIK

HİZMETLERİMİZ

MİMARİ TASARIM

RESTORASYON

İÇ MİMARLIK

DANIŞMANLIK

REFERANSLARIMIZ
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DATÇA BELEDİYESİ

+200' den fazla tamamlanmış proje

REFERANSLARIMIZ

+200' den fazla tamamlanmış proje

REFERANSLARIMIZ

+200' den fazla tamamlanmış proje

REFERANSLARIMIZ

+200' den fazla tamamlanmış proje

REFERANSLARIMIZ
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

+200' den fazla tamamlanmış proje

YOUTUBE

Videoyu Oynat

Y.Mimar Meral OĞUZ‘un Ekşi Maya Medya Youtube kanalında yayınlanan “Ekşi Mayalı Sohbetler” serisi kapsamında 20 Ağustos 2020 tarihinde konuk olduğu ve kadim mirasımız Anadolu evleri ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarabilmek için neler yapabileceğimizin konuşulduğu sohbetin kaydıdır.

YOUTUBE

Y.Mimar Meral OĞUZ‘un Ekşi Maya Medya Youtube kanalında yayınlanan “Ekşi Mayalı Sohbetler” serisi kapsamında 20 Ağustos 2020 tarihinde konuk olduğu ve kadim mirasımız Anadolu evleri ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarabilmek için neler yapabileceğimizin konuşulduğu sohbetin kaydıdır.

INSTAGRAM