ANASAYFA
/ FEYZULLAH AĞA KONAĞI

Yer: Kavaklıdere / MUĞLA

Yıl: 2007 – 2009 

Tür: Kamu

Tescil Durumu: Tescilli

Orjinal Kullanım: Konut

Önerilen Kullanım: Turizm Konaklama

 

İşveren: Kavaklıdere Belediyesi

Proje Alanı: 2031 m²

İşin Kapsamı: Mimari Çizim – Restorasyon

 

Proje Ekibi:

Meral OĞUZ BOL – Y.Mimar

Ebru SOYDAŞ ÇAKIR – Y.Mimar

Emre Batuhan ÇAKIR – Mimar

FEYZULLAH AĞA KONAĞI

Bugün kayıtlara “Feyzullah Ağa Konağı” olarak geçen evin yapım tarihi henüz tam olarak öğrenilememiş olup mimarisi ve yapım tekniği olarak 1800 lerin sonu 1900 lerin başı olarak tahmin edilmektedir. “Kavaklıdere – Feyzullah Ağa Konağı” olarak Kavaklıdere Belediyesi tarafından mal sahipleri ile imzalanan protokol gereği kullanma restore ettirme ve belli bir süre ile kullanma hakkını elde etmek suretiyle Kavaklıdere sosyal yaşamına ve turizmine kazandırılmaya çalışılan sivil mimarlık örneği tescilli yapı uzun zamandır metruk durumda olup kaderine terk edilmiş bir yapıdır.

Uzun zamandan beri kullanılmayan yapı kısmen deforme olmuş ve fiziksel nedenlerle hasar görmüş durumdaydı. Kavaklıdere İlçesinde yer alan Feyzullah Ağa konağı, kente hakim bir yamaç üzerinde yer almaktadır. Zaman içinde birtakım değişiklikler ve ekler yapılmasına rağmen özgün niteliklerinin bir kısmını korumayı başarmış iki katlı yapının, tek hacimden oluşan bir bodrum katı ve bahçe içinde, yıkılmış durumda müştemilatları bulunmaktaydı.

Dikdörtgen biçimli ve orta sofalı plan tipindeki yapıya, sonraki dönemlerde, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda birtakım ekler yapılmıştır. Ekler özgün nitelik taşımadıklarından proje kapsamında dönem eki niteliğinde ele alınmamışlar, onarım tasarımı projesinde, yapıdan kaldırılmaları önerilmiştir.

İki yandan merdivenlerle çıkılan yapının giriş kısmının sonradan kapatıldığı, daha önce kolonlarla sınırlanan yarı açık bir mekân olduğu, sonradan yapılmış duvarların altında halen görülen kolon kaidelerinden anlaşılmıştır. Genel olarak iyi durumdaki çift kanatlı, ahşap kapıdan binanın ortasında yer alan giriş holüne girilmektedir. Ahşap döşemeli bu mekânın sonunda üst kata çıkışı sağlayan ve yer yer basamakları çökmüş ahşap merdiven yer almaktadır.

Üst katta, hepsi ortadaki sofaya açılan 4 oda ve ek kısımlar yer almaktadır. Sofanın ön cepheye ulaştığı noktada, alt kattaki giriş mekanının üstünde yer alan bir teras yer almaktadır. Arka cepheye ulaştığı noktada ise bir cumba bulunmaktadır.

Binanın ön cephesinde, sonradan yapılan tadilatlarda, çatı silmesi sıvayla kapatılmış, serpme sıva yapılmış, giriş mekânı kapatılmış ve tüm pencereler değiştirilmiştir. Sol yan cephede ek bina yapılması nedeniyle bazı pencerelerin iptal edildiği düşünülmektedir. Ek binanın çatısı ana çatıya eklenmiş, bu cephedeki baca arkada kalmıştır. Sağ yan cephe bitişik arsanın kullanımında odunluk gibi bölümlerin arkasında ve oldukça bakımsız kaldığından en büyük hasar bu cephede yer almaktadır. Çatı silmeleri büyük oranda bozulmuş, pencerelerin bir kısmı değiştirilmiş, özgün nitelikte olanları da bakımsızlıktan yok olma durumuna gelmiştir. Bu cephenin arka cepheyle birleştiği bölümde duvarlar dışa doğru bombe yapmışlardır. Arka cephenin alt kısımları toprak altında kaldığından iç mekânda suyun yol açtığı problemler görülmektedir. Bu cephedeki cumbada da dışa doğru çökmeler ve doğramalarda bozulmalar-yok olmalar görülmektedir. Cumbanın çatısının alınlık kaplamaları da tamamen yok olmuş, bağdadi çıtaları açığa çıkmıştır.

Bir yapının veya kent dokusunun onarılıp sağlıklaştırılması ancak onun insan sıcaklığına kavuşmasıyla olanaklıdır. Bu da ona çağdaş, ekonomik açıdan geçerli bir işlev verebilmek demektir. Geleneksel Kent Alanı silueti içinde çevresiyle birlikte korunmuş bir bütünlük arz eden ve kente hakim bir konumda yer alan söz konusu yapı için; bu anlamda bir “Sosyal, kültürel ve turistik” fonksiyonlar öngörülmüş olup “Kültür Nitelikli Turizm”e katkı vermesi hedeflenmektedir. Verilecek bu fonksiyonlar ile Eski Eserlerin (Taşınmaz Kültür Varlıklarının) korunması, yaşatılması, geleceğe güvenli bir şekilde aktarılmasının da büyük yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, çürüyerek ya da bozularak eksilen mimari öğelerinin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemeyle değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi, yapının yeni fonksiyonundan kaynaklanacak fiziki müdahale gerektiren işlemlerle yapı restore edilmiştir.

Yer: Kavaklıdere / MUĞLA

Yıl: 2007 – 2009 

Tür: Kamu

Tescil Durumu: Tescilli

Orjinal Kullanım: Konut

Önerilen Kullanım: Turizm Konaklama

 

İşveren: Kavaklıdere Belediyesi

Proje Alanı: 2031 m²

İşin Kapsamı: Mimari Çizim – Restorasyon

 

Proje Ekibi:

Meral OĞUZ BOL – Y.Mimar

Ebru SOYDAŞ ÇAKIR – Y.Mimar

Emre Batuhan ÇAKIR – Mimar

ÖNCESİ

Kuzey Cepheleri

Bitişik arsanın kullanımında olan odunluk gibi bölümlerin arkasında ve oldukça bakımsız kaldığından en büyük hasar bu cephede yer almaktadır. Çatı silmeleri büyük oranda bozulmuş, pencerelerin bir kısmı değiştirilmiş, özgün nitelikte olanları da bakımsızlıktan yok olma durumuna gelmiştir.

Cumba

Arka cephenin alt kısımları toprak altında kaldığından iç mekânda suyun yol açtığı problemler görülmektedir. Bu cephedeki cumbada dışa doğru çökmeler ve doğramalarda bozulmalar-yok olmalar görülmektedir. Cumbanın çatısının alınlık kaplamaları da tamamen yok olmuş, bağdadi çıtaları açığa çıkmıştır.

Güneydoğu Cephesi

Zaman içinde birtakım değişiklikler ve ekler yapılmasına rağmen özgün niteliklerinin bir kısmını korumayı başarmış iki katlı yapının, tek hacimden oluşan bir bodrum katı ve bahçe içinde, yıkılmış durumda müştemilatları bulunmaktadır. Bu cephede yapılan ek bina nedeniyle bazı pencerelerin iptal edildiği düşünülmektedir. Ek binanın çatısı ana çatıya eklenmiştir. İki yandan merdivenlerle çıkılan yapının giriş kısmının sonradan kapatıldığı, daha önce kolonlarla sınırlanan yarı açık bir mekân olduğu, sonradan yapılmış duvarların altında halen görülen kolon kaidelerinden anlaşılmıştır. Binanın ön cephesinde, sonradan yapılan tadilatlarda, çatı silmesi sıvayla kapatılmış, serpme sıva yapılmış, giriş mekânı kapatılmış ve tüm pencereler değiştirilmiştir.

Sofa

Üst katta, hepsi ortadaki sofaya açılan 4 oda ve ek kısımlar yer almaktadır. Sofanın ön cepheye ulaştığı noktada, alt kattaki giriş mekanının üstünde yer alan bir teras yer almaktadır. Arka cepheye ulaştığı noktada ise bir cumba bulunmaktadır.

Çift Taraflı Kullanılabilen Ocak

Planda 1K06 koduyla gösterilen ve eski mal sahipleri tarafından mutfak olduğu ifade edilen odanın içinde bir adet ocak yer almaktadır. Bu odaya bitişik ek yapıda da bu ocağı diğer taraftan kullanan bir banyo kısmı bulunmaktadır.

YAPIM SÜRECİ

Temel Güçlendirmesi

Yapın içten ve dışarıdan temel seviyesine kadar kazılarak temek güçlendirme ve drenaj çalışmaları yapılmıştır.

Kuzeydoğu Cephesi

Dış cephelerde özgün sıvaların bozulmuş, kabarmış yerinden ayrılmış olan kısımları temizlenerek (raspa edilerek) sağlam kısımları korunmuştur. Çatı ve saçaklar pencere üst hizasına kadar sökülmüş, sonrasında betonarme kirişlerle yapı statik olarak güçlendirlilmiştir. Çatı ve saçaklar özgününe uygun olarak tekrar inşa edilmiştir.

Banyo

Mutfak ve banyo mekanlarını ayıran duvarda yer alan ocak çift taraflı çalışarak her iki mekanı da ısıtabilmektedir.

SONRASI

Cumba

Bir yapının veya kent dokusunun onarılıp sağlıklaştırılması ancak onun insan sıcaklığına kavuşmasıyla olanaklıdır. Bu da ona çağdaş, ekonomik açıdan geçerli bir işlev verebilmek demektir.

Kuzeydoğu Cephesi

Geleneksel Kent Alanı silueti içinde çevresiyle birlikte korunmuş bir bütünlük arz eden ve kente hakim bir konumda yer alan söz konusu yapı için; bu anlamda bir “Sosyal, kültürel ve turistik” fonksiyonlar öngörülmüş olup “Kültür Nitelikli Turizm”e katkı vermesi hedeflenmektedir. Verilecek bu fonksiyonlar ile Eski Eserlerin (Taşınmaz Kültür Varlıklarının) korunması, yaşatılması, geleceğe güvenli bir şekilde aktarılmasının da büyük yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Güneydoğu Cephesi

Kavaklıdere İlçesinde yer alan Feyzullah Ağa konağı, kente hakim bir yamaç üzerinde yer almaktadır. Zaman içinde birtakım değişiklikler

* Çizimleri daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü incelemek için, resme tıklayabilir ve sağ üstteki menüden yaklaşabilirsiniz.

Rölöve

Restorasyon

* Çizimleri daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü incelemek için, resme tıklayabilir ve sağ üstteki menüden yaklaşabilirsiniz.